فروش كتاب شرح وظايف دفتر فني :

در پروژه هاي عمراني

در اين كتاب به شرح وظايف دفتر فني در پروژه هاي عمراني از ديدگاه پيمانكاري پراخته شده است .

کتاب حاضر با توجه به نیاز طیف وسیعی از مهندسان عمران

که می خواهند وارد بازارکار شوند و همینطور پرسنلي که در بخش دفتر فنی مشغول به فعالیت هستند و

به منظور آشنایی تخصصی با فعالیت ها و وظایف دفتر فنی در پروژه های عمرانی تالیف گردیده است .

در تاليف اين كتاب به اصول كلي پرداخته شده است که در اغلب پروژه های عمرانی مورد نیاز  می باشد .

و تك به تك وظايف باارئه توضيحات كافي شرح داده شده است  .

از آنجا كه اهم وظایف دفتر فنی در یک پروژه ساختمانی با یک پروژه سدسازی و .... یکسان بوده

ولی به لحاظ محتوا و جزئيات کار ، متفاوت از یکدیگر هستند از پرداختن به جزئيات خود داري شده است .

خوانندگان محترم پس از مطالعه این کتاب قادر خواهند بود

ضمن آگاهی یافتن از کلیات امور دفتر فنی و ایجاد چشم انداز لازم و تكيه بر دانش مهندسی خود

در قسمت هایی که تذکر داده شد است

آمادگی کافی برای  تصدی شغل در دفاتر فنی پروژه های عمرانی را کسب نمایند .

 

در اين كتاب مي خوانيد :

 

مقدمه : معرفي دفتر فني و جايگاه سازماني آن در شركت هاي پيمانكاري

 

بخش يك : شرح وظايف دفتر فني تا پيش از گرفتن كار ( شرح مراحل پيدا كردن كار ، تهيه اسناد مناقصه ،

متره و براورد و برنامه زمان بندي ، اور لازم براي رسيدن به قيمت پيشنهادي ، نحوه تكميل اسناد مناقصه ،

طي مراحل تا باز گشايي پاكت ها ، مراحل پس از برنده شدن در مناقصه ، نكات مهم تا امضا قرارداد )

 

بخش دوم : شرح  وظايف دفتر فني پس از عقد قرارداد و گرفتن كار ( تحويل زمين ، تشكيل دفتر فني كارگاه ،

تهيه پلان جانمايي تجهيز كارگاه ، تهيه روش اجرايي پروژه ، تهيه برنامه زمان بندي ، تهيه ليست مصالح مورد

نياز ، تهيه ليست ماشين آلات مورد نياز ، تهيه ليست پرسنل يا پيمانكاران جزء مورد نياز ، امور قراردادي شامل

( مكاتبات ضروري اوليه ، تهيه صورت وضعيت و راهنماي تهيه صورت وضعيت ، تهيه صورت جلسات،كارهاي جديد)

مكاتبات قراردادي و روزمره ، اصول مكاتبات كارگاهي ، گزارش ها ، برنامه زمان بندي ، كمسيون معاملات،پيمانكاران

جزء ، نقشه هاي اجرايي ، كنترل مصالح مصرفي ، كنترل كيفيت كار ، جلسات كارگاهي ، چارت سازماني )

 

بخش سوم : شرح وظايف دفتر فني پس از اتمام عمليات اجرايي شامل  ( صورت وضعيت ما قبل قطعي ، تحويل

موقت ، برچيدن كارگاه ، صورت وضعيت قطعي ، تهيه نقشه چون ساخت )

اين كتاب با فرمت PDF  در 50 صفحه با قطع A4  تهيه شده است و با قيمت 15000 تومان قابل عرضه مي باشد .

 

نحوه تهيه كتاب :

پرداخت مبلغ 15000 تومان به حساب شماره

ارسال تاريخ و ساعت فيش واريزي و آدرس ايميل خود براي دريافت فايل PDF از طريق SMS  به شماره 09125104845

يا  ارسال مشخصات فوق به ايميل گروه تدبير تهران به نشاني tadbirtehran @yahoo.com

به محض دريافت اطلاعات ظرف مدت حد اكثر 2 ساعت فايل كتاب  به آدرس ايميل شما ارسال مي گردد .

  فروش كتاب خود آموز روش تهيه ليستوفر ستون و ديوار برشي در ساختمانهاي بتني :

 در اين كتاب خواننده با اصول اصلي تهيه ليستوفر ستون و ديوار برشي در ساختمانهاي بتن آرمه آشنا مي شود .

و در سه بخش اصلي با پرداختن به مثال هاي واقعي از سطح مبتدي تا پيشرفته مهارت هاي لازم جهت تهيه

جدول ليستوفر آموزش داده مي شود .

در بخش اول به تهيه جدول ليستوفر براي ستونهاي يك ساختمان يك طبقه كار را آغاز مي نماييم و اصول اصلي و

اوليه و نيز كاربرد جدول اكسل پيوست شده را شرح مي دهيم .

و در بخش دوم به تهيه ليستوفر ستون در طبقه اول يك ساختمان 14 طبقه پرداخته مي شود و به دو روش مختلف

محاسبات لازم براي تهيه جدول ليستوفر انجام مي شود در اين بخش مبحث محاسبه پرت ارائه مي گردد و چگونگي

محاسبه پرت براي هر پوز و پيشنهادات لازم براي به حد اقل رساندن آن توضيح داده مي شود .

در بخش سوم تهيه جدول ليستوفر ديوار برشي براي طبقه اول از يك ساختمان 14 طبقه آموزش داده مي شود .

اين كتاب كوچك در 30 صفحه با سايز A4 و با فرمت PDF به همراه فايل اكسل و يك فايل اتوكد مربوط به نقشه ها ارائه

مي گردد .و اميد است با تكيه به مطالب آن نقطه شروع مطلوبي براي مهندسان جوان دفتر فني باشد .

 نحوه تهيه كتاب :

پرداخت مبلغ 15000 تومان  به حساب شماره 9207779196 بانک تجارت به نام احسان کیایی یا شماره کارت

 6273532050088785   

 ارسال تاريخ و ساعت فيش واريزي و آدرس ايميل خود براي دريافت فايل PDF از طريق SMS  به شماره 09125104845

يا  ارسال مشخصات فوق به ايميل گروه تدبير تهران به نشاني tadbirtehran @yahoo.com

 به محض دريافت اطلاعات ظرف مدت حد اكثر 2 ساعت فايل كتاب  به آدرس ايميل شما ارسال مي گردد .

  

 فروش کتاب آموزشی روش تهیه لیستوفر فونداسیون در ساختمان

در این کتاب می آموزید :

روش تهیه لیستوفر در فونداسیون های تکی

روش تهیه لیستوفر در فونداسیون های نواری

روش تهیه لیستوفر در فونداسیون های شبکه ای

روش تهیه لیستوفر در فونداسیون های گسترده

به همراه جدول هوشمند اکسل لیستوفر

این کتاب در قطع A4 با فرمت PDF تهیه شده و به قیمت 10000 تومانبه همراه فایل اکسل لیستوفر به علاقه مندان عرضه می گردد .

1- واریز مبلغ 10000تومان به حساب شماره 9207779196 بانک تجارت به نام احسان کیایی یا شماره کارت

 6273532050088785   

2- ارسال مشخصات فیش واریزی از طریق ایمیل به آدرس tadbirtehran@yahoo.com   

3- دریافت فایل pdf  کتاب و فایل اکسل از طریق ایمیل .

 

 فروش کتاب شرح وظایف رئیس کارگاه :

گروه تدبیر تهران در جهت گسترش فرهنگ استاندارد سازی فعالیت های موجود در کارگاههای عمرانی اقدام به تالیف یک جلد کتاب با عنوان شرح وظایف رئیس کارگاه نموده است .

در این کتاب می خوانید :

فصل اول : توصیف یک کارگاه عمرانی ( طرح یک پروژه - تعریف کارگاه و عوامل اصلی حاضر در آن - ساختار سازمانی پیمانکار در کارگاه - سمت های اصلی و کلیدی در چارت سازمانی - سمت های فرعی در چارت سازمانی )

فصل دوم : جایگاه قانونی رئیس کارگاه ( رئیس کارگاه و تحویل زمین - رئیس کارگاه و عملیات تجهیز کارگاه - رئیس کارگاه و امور فنی - رئیس کارگاه و پیمانکاران جزء - خصوصیات دفتر رئیس کارگاه )

فصل سوم : نقش رئیس کارگاه در ارتباط با سایر عوامل حاضر در کارگاه ( رئیس کارگاه و دستگاه نظارت - رئیس کارگاه و سرپرست دستگاه نظارت - رئیس کارگاه و سایر اعضا نظارت - رئیس کارگاه و مدیر پروژه - رئیس کارگاه و معاون کارگاه - رئیس کارگاه و مسئول دفتر فنی - رئیس کارگاه و مسئول اداری مالی - رئیس کارگاه و مسئول پشتیبانی )

فصل چهارم : توانمندی های اختصاصی رئیس کارگاه ( نامه نگاری - جلسه و اداره کردن آن - شرایط بحرانی کارگاه - برنامه زمانبندی و نقش رئیس کارگاه - تحویل موقت و قطعی - صورت وضعیت ما قبل قطعی و قطعی - کار جدید - پیمانکاران جزء - پرسنل کارگاه - تایم کارگاه - تعطیلات کارگاهی -بودجه کارگاه - وصول مطالبات در تشکیلات کارفرما - جانشین کارگاه - مطالعه و تحقیق - ایمنی و بهداشت - نظافت محل اجرا - کنترل ورود و خروج کارگاه )

این کتاب در سایز A4  و با فرمت pdf  تهیه شده است . و مطالعه آن به تمام مهندسان عمران توصیه می شود . روش تهیه کتاب شرح وظایف رئیس کارگاه

1- واریز مبلغ 12000 تومان به حساب شماره 9207779196 بانک تجارت به نام احسان کیایی یا شماره کارت

 6273532050088785   

بانک تجارت به نام احسان کیایی .

2- ارسال مشخصات فیش واریزی از طریق ایمیل به آدرس tadbirtehran@yahoo.com   

3- دریافت فایل pdf  کتاب از طریق ایمیل . 

فروش پکیج مطالب قابل دانلود به صورت فایل های pdf و ارسال سی دی مربوطه :

به اطلاع می رساند نظر به گزارش برخی اشکالات در دانلود مطالب جهت سهولت دسترسی کلیه مطالب زیر به صورت فایل های pdf در یک عدد سی دی به آدرس شما ارسال می گردد .

برای تهیه سی دی :

 1 - پرداخت مبلغ 30000 تومان به

حساب شماره 9207779196 بانک تجارت به نام احسان کیایی

یا شماره کارت 6273532050088785  بانک تجارت به نام احسان کیایی

2- ارسال مشخصات فیش واریزی از طریق ایمیل به آدرس tadbirtehran@yahoo.com   

 

خلاصه مطالب موجود در سی دی :

 1-دستورالعمل انبار داری کارگاه

2- راهنمای تهیه صورت وضعیت

3-شرح خدمات دفتر فنی کارگاه

4-شرح وظایف رئیس کارگاه

5- شرح وظایف مدیر پروژه

6-شرح وظایف معاون اجرایی

7- شرح وظایف واحد مالی کارگاه

8-فرم قرارداد پیمانکاران جزء

 

برای اطلاعات بیشتر با شماره 09125104845 تماس حاصل فرمایید .  

 

برگزاری دوره های آموزشی مهارت های دفتر فنی به صورت حضوری

 

از مبتدی تا پیشرفته .

کلاس های آموزش : متره و برآورد - تهیه تعدیل - لیستوفر - صورت وضعیت - برنامه زمانبندی - گزارش های ماهانه و روزانه - مهارت های مکاتبات پیمانکاری - مهارت های بستن قرارداد های پیمانکاری و ....  به صورت خصوصی برگزار می گردد .

 

ثبت نام

برای ثبت نام درخواست خود را از طریق شماره 09125104845 با مدیریت گروه هماهنگ نمایید یا متن درخواست خود را به آدرس  tadbirtehran@yahoo.com  ارسال نمایید .

 کتاب موبایل مکانیک خاک SOIL MECHANICS ورژن 1.01

با قابلیت ساپورت گوشی های لمسی و تمام گوشی هایی که قابلیت نرم افزار جاوا دارند

http://www.4shared.com/file/hdJ4Hlgi/Soil_mechanics11.html

لینک مستقیم
http://up.behtarin.com/uploads/0bc66527eb1.jar

 جدول اشتایل برای موبایل ...
لینک دانلود ...
http://www.mediafire.com/download.php?tmtuykxtnjjیک سری جداول کارگاهی شامل گزارش روزانه و هفتگی کارگاه و جداول مربوط به پرسنل - ماشین آلات - هزینه ها و ... با فرمت پی دی اف را از طریق لینک زیر دانلود نمایید ...

لینک دانلود:

http://s1.picofile.com/file/6286530180/jadavel_kargahi.pdf.htmlتنها نقطه‌مشترك بين موضع دولت و شهرداري نسبت به متن طرح‌تفصيلي تهران، روي «بافت‌‌فرسوده» اين كلان‌شهر قرار گرفته، طوري كه اين تفاهم اكنون منجر به تدوين بسته تشويقي سال91 مختص سرمايه‌گذاري در مناطق فرسوده پايتخت شده است.ادامه مطلب

رتبه بندی

شرکت متقاضی پس از مطالعه کلیه آیین نامه های مصوب معاونت راهبردی ، می بایست باتوجه به شرایط شرکت اقدام به دریافت پایه و رشته موردنظر نماید .

 ادامه مطلب

بعد از موضع گیری شهرداری درمقابل سماجت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درباره ضرورت حضور چهار مهندس ناظر برای ساختمانهایی که مشمول طرح شناسنامه فنی ساختمان نمی شوند،این نهاد بالاخره از نقطه نظر خود کوتاه آمد و تن به پیشنهاد سازمان نظام مهندسی داد ،بدین ترتیب از اول اردیبهشت ماه سال جاری، ساختمانهای بالای 1500 متر مربع در استان تهران دارای چهار ناظرمی شوند.

 ادامه مطلب

پژوهشگران دانشگاه آزاد با همکاری دانشگاه الزهرا و فردوسی مشهد با استفاده از کاتالیزور دوستدار طبیعت موفق به ضدآب کردن مصالح ساختمانی شدند که ضمن آن ساختمان‌ها را در برابر اشعه ماورا بنفش مقاوم می‌سازد.ادامه مطلب

از تاریخ ۱/۵/۹۱ کلیه ضرایب بیمه قراردادها حذف و به جای آن پیمانکاران مطابق لیست ارسالی مفاصا اخذ می نمایند 

 

ماده۱۴ـ سازمان تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه کارکنان قراردادهای ارائه خدمات اجتماعی پیمانکاران طرحهای عمرانی و غیرعمرانی با مصالح یا بدون مصالح را بر مبنای فهرست ارائه شده توسط پیمانکاران دریافت نماید. اعمال هرگونه روش دیگری غیر از روش مندرج در این ماده ممنوع است.

تبصره ـ در صورت عدم ارسال دقیق فهرست توسط پیمانکار و عدم انجام تعهدات، طبق ماده (۱۴۸) قانون کار [4]مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد (۲۸) و (۲۹) قانون تأمین اجتماعی [5] مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و اصلاحیه‌های بعدی آن و شکـایت نیروی کار، سازمان تأمین اجتماعی براساس قانون تأمین اجتماعی با پیمانکار برخورد می‌کند.


 

(بنقل ازhttp://aspt.ir)


 ماده ۸- در ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۰۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، عبارت «پنج درصد (۵%) آن به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی (دریـافت کننـدگان وجـوه) کسر و ظرف سی روز»حـذف و عـبارت «سـه درصـد (۳%) آن به عنوان علی الحساب مؤدی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و تا پایان ماه بعدی» جایگزین  می گردد.

 

 

بنقل ازhttp://aspt.ir


 مجموعه پرسش‌ها و پاسخ‌ها در امور پیمانکاری

  با توجه به پرسش های مکرر دستگاه های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران در مورد ضوابط ابلاغی در امور قراردادهای پیمانکاری و با هدف جلوگیری..... 


ادامه مطلب

فایل زیر شامل فرمهای متره خاکبرداری و دو نوع لیستوفر برای متره آرماتور ستون و تیرها می باشد که می توان بر اساس سلایق مختلف ازهر یک از این نمونه ها استفاده نمود.

 

دانلود نمونه فرمهای متره۱

فایل زیر یک نمونه کامل متره بتن فونداسیون بهمراه صورت جلسه و فایل اتوکد آن می باشد:

دانلود نمونه فایل متره فونداسیون به همراه صورت جلسه مربوطه

فایلهای زیر دو نمونه فرم متره اسکلت فلزی اعم از صنعتی و ساختمانی می باشد:

دانلود نمونه فرمهای برآورد اسکلت فلزی (لیستوفر اسکلت فلزی)

فایل نمونه فرم ریز متره و لیستوفر و خلاصه متره و مالی :

دانلود فایل نمونه فرم ریز متره ولیستوفر و خلاصه متره و مالی   لینک ۲

نکته: برای هر یک از فصول در ریز متره و مالی در اکسل شیتها مجزا تشکیل می گردد

دانلود فرمهای خام متره و برآورد،لیستوفر ،تعدیل بصورت پی دی اف


 روش سقف سازی تیرچه و بلوک ترکیبی است از دو روش پیش ساخته و بتن درجا که در این روش مزایای پیش ساختگی ....ادامه مطلب
تاريخ : یک شنبه 25 فروردين 1392برچسب:اصطلاحات کارگاهی ,آب بندی ,عمران,استخدام,لیستوفر,سازه,کارگاه,متره,رئیس کارگاه, مسئول فنی, مسئول اجرا,, | 14:56 | نویسنده : علی شیرازی - احسان کیایی

آب بندی : جلوگیری از نفوذ آب یا رطوبت
آب بندی : دوغاب ریزی بر سطح رجها
آب بندی : عایق نفوذ نا پذیر
آب چین : دوقاب ریزی اجرکارها با ملات ماسه و سیمان یا مانند ان
....................ادامه مطلب

سنگ های نیمه شفاف :
سنگ های نیمه شفاف فقط یک توده مصالح ساختمانی شفاف نیستند. ولی گذشته از ....ادامه مطلب

 

به طور کلی و براساس یک تعریف عمومی ، بتن های سبک دارای وزنی کمتر از 1840 کیلو گرم برمتر مکعب مي باشند . بتن های معمولی ( سنگین ) عموما وزنی بالاتر از 2400 کیلوگرم درهرمترمکعب دارند . بتن های سبک متعارف عموما کمتر از 1000 کیلوگرم در هر متر مکعب وزن دارند یعنی سبک تر از آب هستند و برروی آن شناور باقی می مانند .

و کاربرد بتن های سبک ...ادامه مطلب

مقدمه
طراحی معماری به نیازمند است تا پاسخگوی یک عملکرد مناسب باشد. پلکان وسیله معمول دستر در بین طبقات ساختمان است.پلکان روشها و سیستمهایی را باید طوری ساخت که امکان دسترسی اسان و راحت ساده و ایمنی را توسط پله ها به بالا و پایین فراهم سازد.
● تعریف پله
پلکان یک راه ارتباطی است که ...ادامه مطلب
تاريخ : یک شنبه 25 فروردين 1392برچسب:دیوار برشی, اسکلت بتنی,سازه,مهندسی عمران,بتن,بتن آرمه,لیستوفر,متره,مهندس اجرا,رئیس کارگاه,استخدام,دفتر فنی, | 14:44 | نویسنده : علی شیرازی - احسان کیایی

نیروهای جانبی مؤثر بر یک سازه ( در اثر باد یا زلزله ) به طرق مختلف مقابله می شود که اثر زلزله بر ساختمانها از سایر اثرات وارد بر آنها کاملا متفاوت می باشد . ویژگی اثر زلزله در این است که ...ادامه مطلب

بعد از پیاده کردن نقشه و کنترل آن در صورت لزوم اقدام به گود برداری مینمایند . گود برداری برای آن قسمت از ساختمان انجام میشود که ...ادامه مطلب
میراگرهای ویسکو الاستیک در بسیاری از کشورها همچون ایالات متحده، ژاپن، تایوان، مورد آزمایش واقع شده اند و در تعدادی از ساختمانهای بزرگ همچون مرکز تجارت جهانی نیویورک، کلمبیا سنتر، برج دوقلوی سی ونت و...  به صورت موفقیت آمیزی مورد استفاده واقع شده اند.  در ابتدا از این میراگر جهت مقابله با باد استفاده می شده است، اما با تحقیقات حاصله در طول سالیان اخیر، استفاده از این میراگرها در ساختمانها جهت مقابله با زلزله نیز مورد توجه واقع شده است.

  ادامه مطلب
ابتدا دلایل استفاده از صفحه كف ستونی و بولت را توضیح می دهیم :
ستونهای یك ساختمان اسكلت فلزی، نقش انتقال دهنده بارهای وارد شده را به فونداسیون (به صورت نیروی فشاری، كششی، برشی یا لنگر خمشی) به عهده دارند.  در این میان، ستون فلزی با صفحه ای  فلزی كه از یك سو با ستون و از سوی دیگر با بتن درگیر شده است روی فونداسیون قرار می گیرد.

 ادامه مطلب

موزاییک یکی از پر کاربردترین مصالح ساختمانی می باشد ولی ...ادامه مطلب

سیمان ها مواد چسبنده ای هستند که قابلیت چسباندن ذرات به یکدیگر و بوجود اوردن جسم یک پارچه از ذرات متشکله را دارند .

سیمان در بتن کاربرد دارد و وظیفه آن صرفا چسباندن دانه ها ...ادامه مطلب
امیدوارم نکات زیر در همه جا رعایت شوند تا سلامت و ایمنی دست اندرکاران ساختمان تامین گردد. لازم به ذکر است که وظیفه مهندسین ناظر تنها نظارت بر امور فنی ساختمان نمی باشد بلکه بازرسی ایمنی کارگاه نیز از وظایف آنها می باشد.

 بندهایی از مبحث 12 مقررات ملی ساختمان ...ادامه مطلب
صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد